Boek jouw druïde legging :: een levende driekaarten legging aan de hand van bomen ©️

€ 25,00

Binnen deze legging trekken we voor jou het bos in om een boodschap te ontvangen rechtstreeks van moeder natuur. We benaderen het bos hierbij als één groot orakel waarbij we drie bomen voor jou trekken die een boodschap voor jou zullen hebben.

 

We gaan vervolgens onder deze drie bomen zitten om een legging voor jou te doen op basis van hun symbolische betekenis voor mij, we ontvangen telepathisch een boodschap van deze drie bomen voor jou, en we trekken enkele kaartjes voor elk van de drie posities.

We sluiten de legging voor je af door vanuit oud-druïdische wijsheid om naar de natuur te kijken te interpreteren hoe jij je persoonlijk verhoudt tot de stroming van alles in de natuur.  Ben je hiermee in harmonie? Of is er sprake van een verstoring hierin? Wat kan men hierover vertellen naar jou toe? 

 

©️ Copyright augustus 2023, Mieke Stevens