Kompas legging - Krijg meer inzicht in hoe alles aaneenhangt

€ 35,00

Deze legging is vooral interessant voor heel complexe situaties, want via deze legging bekijken we hoe alles aaneenhangt. We bekijken de kern van je situatie en breiden hier steeds verder op uit waardoor we het volledige plaatje zien - en vooral hoe alles precies met elkaar verbonden is.

 

Vb. hoe je vanbinnen dingen ervaart en hoe de buitenwereld je ervaart,.. Hierbij is deze legging dus een goede manier om tot de oorzaak van het probleem te komen, en uitstekend om tot nieuw inzicht te komen zodat je hierin verder kan groeien richting een oplossing voor jezelf.

 

Dit is een algemene legging. Ik geef persoonlijk de voorkeur aan geen aanvullende informatie te weten omdat ik dan objectiever antwoord kan geven op de vraag waarmee je zit maar die niet letterlijk gesteld werd.