Innerlijke weten legging - Maak contact met je eigen binnenste

€ 30,00

In deze legging bekijken we wat jouw innerlijke weten aan jou wil meegeven, waarom het dit aan jou wil meegeven (wat is het belang hiervan), en wat je volgens je innerlijke weten nu het best kan doen. 

 

Vervolgens gaan we hier nog wat dieper op in en vragen we aanvullend advies. 

 

Dit is een algemene legging. Ik geef persoonlijk de voorkeur aan geen aanvullende informatie te weten omdat ik dan objectiever antwoord kan geven op de vraag waarmee je zit maar die niet letterlijk gesteld werd.