Algemene legging - Wanneer je een hoger inzicht op je situatie wil ontvangen

€ 25,00

We vragen via deze legging aan je hogere zelf wat je nu dient te weten. De legging wordt gedaan met de kaarten zoals in de afbeelding te zien zijn, en volgens het oudst bekende tarotleggingsysteem.